Tag - May mặc

Dệt may Việt Nam, Campuchia và Myanmar dự báo có nhiều cơ hội tăng trưởng cao

Với chi phí lao động tương đối thấp và chính sách đầu tư thuận lợi, chi phí cảng biển vào hàng rẻ của khu vực...là những yếu tố dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ cho sự tăng trưởng của lĩnh vực dệt may.