Tag - Châu Âu

Cơ hội ngành dệt may Việt Nam thâm nhập thị trường Ấn Độ

Kể từ năm 2014, Chính phủ hai nước Việt Nam - Ấn Độ đã coi ngành hàng dệt may là một trong những ngành hàng chiến lược mà hai nước có thể tăng cường hợp tác, thúc đẩy thương mại song phương.